BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Kontakti

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Hamdije Čemerlića 2
Telefon: 033 212 932
Telefon za informacije: 033 212 933
Telefon za prijavu lažnih korisnika: 033 221 061, 033 221 062
Elektronska pošta za prijavu lažnih korisnika: pisarnica.fmbi@fmbi.gov.ba