BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Jedinstveni registar boraca

Jedinstveni registar branitelja

Pravni osnov:

- Zakon o pravima branilaca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji

(Službene novine Federacije BiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17)

- Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

(Službene novine Federacije BiH, broj: 54/19 )